Støperiet kulturhus

støperiet_model-7_2.jpg
render_fra_dokken.jpg
interiør1.jpg
interior2.jpg
mmw_Stoperiet_r_001_ms_hr.jpg
situasjonsplan_ny.jpg
snitt_aa.jpg
snitt_bb.jpg
fasade nord.jpg
fasade øst.jpg
fasade syd.jpg
fasade vest.jpg
plan0.jpg
plan1.jpg
plan2.jpg
plan3.jpg
plan4.jpg
plan5.jpg