Sindre Østereng

email: sindre@mmw.no
telephone: (+47) 22 17 34 40
mobile: (+47) 41 64 90 10

Sindre Østereng

Sindre Østereng ble født i Oslo 9. juli 1966, og har tilbragt mye av barndommen i fjæresteinene i Trondheim. Bodde også noen år på Ski før turen gikk tilbake til trivelige trøndelag. Etter gymnaset ble Befalskolen for hærens samband og Arkitekthøgskolen i Oslo gjennomført før arbeidslivet startet for fullt. Med tre år hos Einar Dahle, en liten visitt hos Jarmund og Vigsnæs samt hos Lund Hagem gikk turen til Bovim Fuglu og Svingen og deretter til Niels Torp i tre nye år. Ved millenniumsskifte startet arbeidet hos mmw. Innimellom arkitekturen har fyren også vært leverandør av design for Duplex Records.