2.jpg

email: selma@mmw.no
telephone: (+47) 22 17 34 40
mobile: (+47) 48 43 40 85

Selma Isefiær McDougall

 

Født (1992) og oppvokst i Asker. 

Gikk på kunstlinjen på Oslo By Steinerskole, deretter et semester på Krabbesholm Arkitektur og Design Høyskole i 2012, før hun begynte på Aarhus Arkitektskole. Etter sin bachelorgrad tok hun et semester på møbelsnekkerlinjen på København Tekniske Skole. 

Hun har vært hos mmw siden 2016.