Magne

email: magne@mmw.no
telephone: (+47) 22 17 34 40
mobile: (+47) 90 52 00 60

Magne Magler Wiggen

Født 1(1965) og oppvokst i Oslo. Gikk i tømrerlære før opptak ved Arkitekthøgskolen i Oslo i 1987. Studert under Odd Østbye, Sverre Fehn & Chr. Nordberg-Schulz, samt ved universiteter i Sør- og Nordamerika. Tok diplom ved Arkitekthøgskolen i Oslo 1993. Har jobbet hos Bernard Tchumi i New York, og hos Niels Torp i Oslo, før etablering av mmw sivilarkitekter høsten 1997. Gjesteprofessor ved Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo. Er også foreleser og sensor ved en rekke arkitekt- og kunstskoler i Norge og utlandet. Styremedlem i Norsk Betongforening.