Hallstein Guthu

email: hallstein@mmw.no
telephone: (+47) 22 17 34 40
mobile: (+47) 90 40 10 70

Hallstein Guthu

Født i Bergen i 1979, men tråkket sine første skritt i Vadsø i Finnmark. Til tross for en stor interesse for musikk i sine yngste ungdomsår og et opphold på Toneheim Folkehøgskole, fant han likevel ut at arkitektur var den han ville drive med. Og i 1999 ble guttungen tatt opp ved NTNU, Trondheim. Hallstein jobbet for mmw fra 2000 til 2005. Siden han tok master ved NTNU har han jobbet for COOP HIMMELBAU og driendl*architects i Wien, samt Foster+Partners i London.