project: Villa Bakke

project: Villa Bakke

Arkitektur handler ikke bare om teknikk og løsninger. Det handler om mot. Og kjærlighet. Mot til å flytte grenser og lage løsninger som skiller seg ut i mengden. Kjærlighet til faget og evnen til å snu opp ned på virkeligheten for å finne den beste løsningen.

Architecture is not just about technology and solutions. It is also about courage. And love. Courage to push boundaries and creating solutions that stand out in the crowd. Love for the subject and the ability to turn the reality upside down to find the best solution. 

 

project: Sykkelhotell Gullskogen

project: Sykkelhotell Gullskogen

mmw har alltid søkt å gå egne veier, og vi har ikke vært så opptatt av å lage løsninger som nødvendigvis har glidd rett inn i de etablerte omgivelsene. Grunnen til dette er enkel - mmw skal alltid være et kontor som lager ny arkitektur – hvor som helst - når som helst - for hvem som helst.

mmw have always wanted to go our own way and not be bound to creating the solutions that necessarily blends into the established environment. The reason is simple – mmw should always be a office that creates new architecture – anywhere - anytime – for anyone.

project: Kyss Frosken!

project: Kyss Frosken!

Vi i mmw skal aldri sette bånd på oss selv, men være et kontor våre kunder kan forvente nye og spennende ting av. Samtidig er vi, og skal alltid være, et kontor våre kunder og samarbeidspartnere kan stole på et kontor som leverer solide løsninger som lar seg gjennomføre, til avtalte budsjetter, til avtalt tid.

mmw will never restrain ourselves, but be an office customers can expect new and exciting things from. Meanwhile, we are and will always be the office clients and partners can rely on and deliver solid and realistic solutions to an agreed budget and time.   

 

project: Fhiltex

project: Fhiltex

mmw arkitekter ble startet av Magne Magler Wiggen høsten 1997. Kontorets første prosjekt var Fhiltex – en mobil enebolig laget av to stålcontainere. Prosjektet satt kontoret på kartet – nasjonalt og internasjonalt. Siden da har kontoret markert seg med nye og innovative løsninger som utfordrer byggetradisjonene.

mmw architects was started by Magne Magler Wiggen in the autumn 1997. The first project was Fhiltex – a mobile detached made of two steel containers. This project made the office known both nationally and internationally. Since then the office has distinguished itself with new and innovative solutions that challenge building traditions. 

project: Delta Porsgrunn 2016

project: Delta Porsgrunn 2016

I dag består mmw av 7 medarbeidere som til sammen har bred erfaring innenfor arkitektur, planlegging, bygningsvern, scenografi og møbeldesign. Vi samarbeider alltid med andre, og setter vår ære i å jobbe på lag med byggherre, andre prosjekterende, entreprenør og stedlige myndigheter.

Today mmw consists of 7 employees who collectively have broad experience in architecture, planning, building conservation, scenography and furniture design. We work always with others, and take pride in working as a team with the client, other architecture firms, entrepreneurs and local authorities.